Leikkiä legoilla – näin motivoit koululaisia opettelemaan 3D-suunnittelua ja projektinhallintaa

Kuormaaja

Kaikki mikä ympäröi meitä on mallinnettavissa ja joku on kaiken sen suunnitellut – tämä on hengästyttävän jännittävä asia joka innostaa ainakin itseäni 3D-suunnittelijana. Tarkastelen ja katselen ympäristöäni aina tästä näkökulmasta käsin (miten rakenne on tehty ja miten mallintaisin sen).

Legot tarjoavat mainion keinon mm. lapsille (ja aikuisille) ymmärtää/oivaltaa tuotekehitystä, mekanismien toimintaa sekä harjaannuttaa mielikuvitusta ja luovuutta. Samalla heidän on mahdollista oppia suunnittelun lainalaisuuksia, ongelmanratkaisutaitoja, pitkäjänteisyyttä sekä projektien toteuttamista.

Erityisesti projektinhallintaan ja ongelmanratkaisuun liittyvät taidot ovat niitä taitoja, joita tulevaisuudessa työntekijät ja yritykset tarvitsevat yhä enenevässä määrin – joten näitä taitoja olisi hyvä opetella jo pienestä pitäen leikin varjolla ja niitä tulisi opettaa aktiivisemmin myös koulussa.

Mallinsin 7-vuotiaan poikani legoista rakentaman kauhakuormaajan, kun hän halusi nähdä käytännössä miten 3D-malleja voi mallintaa. Samalla selitin hänelle, että kaikki nykyiset legot itsessään ovat pitkän tuotekehityksen tulosta pakkauksia myöten – aivan kuten tämä hänen rakentamansa pieni kauhakuormaajakin kaikkine liikkuvine osineen.