Täältä löydät yrityksemme voimassa olevan uuden tietosuoja-asetuksen (astuu voimaan 25.5.2018) mukaisen TIETOSUOJASELOSTEEN (Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§).

Kyseinen tietosuojaseloste on yhdistetty rekisteriseloste ja Informointiasiakirja. Tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

TIETOSUOJASELOSTE_EDUMO_19042018