Hyödynnä Tekesin innovaatioseteliä – apua liiketoiminnan sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen

Tietoa innovaatiosetelistä

Tekes lanseerasi pk-yrityksille suunnatun uudenlaisen rahoitustyökalun eli Innovaatiosetelin 3.10.2016. Innovaatiosetelikokeilu kestää näillä näkymin kaksi vuotta ja sen avulla pyritään auttamaan suomalaisia yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa sekä madaltaan pk-yritysten kynnystä innovaatiopalveluiden kokeilemiseen.

Innovaatiosetelillä voit kehittää ja rahoittaa liiketoimintasi kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä, ostamalla innovaatiohankkeisiin liittyviä asiantuntijapalveluita valitsemaltasi palveluntuottajalta.

Tekesissä on panostettu ja kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että innovaatiosetelin hakuprosessi olisi mahdollisimman helppo sekä siihen, että eri yrityksille annetaan mahdollisuus valita parhaat mahdolliset asiantuntijat kumppanikseen.

5000 € arvoisen setelin kohderyhmänä ovat erityisesti pienet ja keskisuuret pk-yritykset. Keskeisenä innovaatiosetelin hakemisperusteena on, ettei yritys ole saanut Tekesiltä tukea kuluneen kahden vuoden aikana. Innovaatiosetelillä on tarkoitus tukea eri kehitysvaiheissa olevia yrityksiä ja helpottaa yrittämistä sekä kaataa tällä tavoin yrittämisen esteitä.

Innovaatiotoiminnalla Tekes tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista jota yritykseltä ei löydy itseltään ennestään.

Innovaatioseteli voidaan myöntää yritykselle, jonka liiketoiminta liittyy esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • älykäs liikkuminen ja liikkuminen palveluna
 • hyvinvointi- ja terveysteknologia
 • teollisuuden uudistuminen
 • Internet of Things (IoT)
 • muut älykkään kaupungin kehittämiseen tarjottavat ratkaisut

Setelillä voidaan tukea esimerkiksi seuraavanlaista innovaatiotoimintaa:

 • demojen ja protojen valmistelua ja toteutusta
 • 3D-mallintamista
 • uusien liiketoimintakonsepteiden kehittämistä erityisesti vientiin liittyen
 • kansainvälistymistä tukevia palveluja esimeriksi kansainvälisiin verkostoihin liittyen
 • ulkopuolisen asiantuntijan lausunnot, arviot ja testaus- tai mittauspalvelut
 • patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin tarvittava asiantuntija apu/tuki
 • kun tuotteeseen tai palveluun liittyy ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitaan ulkopuolisen asiantuntijan apua
 • rahoituksen haun valmistelua ja sparraamista

Innovaatiosetelihakemuksen voi jättää Tekesin sivujen kautta, mutta sitä ennen yrityksellä pitää olla tiedossaan Tekesin kriteerit täyttävä palveluntarjoaja sekä työ-/toimintasuunnitelma hankkeestaan.

Lisätietoja innovaatiosetelistä löydät Tekesin sivuilta: Tekes Innovaatioseteli


Miten kannattaa edetä?

EduMo on tuote- ja palvelusuunnitteluun keskittynyt tuotekehitystoimisto. Autamme teknologia alan yrityksiä ideoimalla, kehittämällä ja suunnittelemalla yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ennennäkemättömiä tuotteita ja parannamme jo olemassa olevia tuotteita sekä palveluita.

EduMo Oy:n vahva kokemus tuotekehityksestä, ongelmanratkaisukyky ja erityisosaaminen 3D-suunnittelusta sekä projektinhallinnasta auttavat Sinua ratkaisemaan tuotekehitykseesi liittyviä ongelmia. Yrityksemme täyttää Tekesin innovaatiosetelin palveluntarjoajille asettamat kriteerit ja löydymme myös Tekesin palveluntarjoajien listalta.

Ennen kuin haet?

Ota ensin yhteyttä meihin ja keskustellaan yhdessä, kuinka voisimme olla avuksi juuri Sinun yrityksellesi. Mikäli ideasi tai ongelmasi on sellainen, että siihen voisi saada innovaatiosetelin kautta tukea, voimme tämän jälkeen laatia yhdessä työ-/toimintasuunnitelman. Näiden toimien jälkeen olet valmis tekemään innovaatiosetelihakemuksen Tekesin asiointipalvelussa.


Ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse: info(at)edumo.fi ja kerro tarkemmin ideastasi tai ongelmastasi, jonka ratkaisuun haluaisit meiltä apua!