3D-tulosteen mallinnuksesta/3D-tulosteen laatu

Tämä teksti on laadittu asiakkaidemme innoittamana. Uusi neliosainen artikkelisarjamme käsittelee 3D-tulosteen mallintamista ja 3D-tulostuksessa huomioon otettavia seikkoja lyhyesti ja ytimekkäästi. Toivottavasti tästä artikkelista on hyötyä muillekin.

Käsiteltäviä aiheita:

 • Osa 1: Ilmaisohjelmat ja formaattimuodot
 • Osa 2: Koko ja ainevahvuus
 • Osa 3: 3D-tulosteen käyttökohde ja tulostusmateriaalit
 • Osa 4: 3D-tulosteen laatu

Osa 4: 3D-tulosteen laatu

Artikkelisarjamme osassa 3: ”3D-tulosteen käyttökohde ja tulostusmateriaalit” kerroimme jo siitä, miten mm. raaka-aine, tiheys, tarkkuus ja valittu käyttökohde vaikuttavat 3D-tulosteisiin. Neljännessä osassa mietimme, mitkä tekijät muodostavat ja vaikuttavat 3D-tulosteiden laatuun.

Lisäävän valmistuksen (AM= Additive Manufacturing) eli 3D-tulostuksen kautta saatujen 3D-tulosteiden laatuun vaikuttavista tekijöistä tärkeimmät ovat kenties seuraavat kolme tekijää;

 • raaka-aine
 • laitteisto
 • 3D-malli

Raaka-aine vaikuttaa kappaleen tiheyteen ja tätä kautta saavutettavaan pinnanlaatuun sekä materiaalin eri kerrosten välillä saavutettavaan liitokseen (eli kuinka hyvin materiaalin eri kerrokset sulavat kiinni toisiinsa).

Lisäksi valittu laitteisto eli se, mitä tulostustekniikkaa käytetään 3D-tulosteen valmistamiseen vaikuttavat osaltaan myös valittavissa oleviin raaka-aineisiin, 3D-mallin mallinnustapaan sekä saavutettavissa olevaan tiheyteen ja tarkkuuteen ja tätä kautta jälleen myös lopullisen kappaleen pinnanlaatuun.

Tulostustekniikoita on useita erilaisia (muoveille ja metalleille soveltuvat eri tekniikat):

 • CJP-tekniikka (ColorJet Printing)
 • DMS-tekniikka (Direct Metal Sintering)
 • FDM-tekniikka (Fused Deposition Modeling)
 • FTI-tekniikka (Film Transfer Imaging)
 • MJP-tekniikka (MultiJet Printing)
 • Polyjet
 • PBF-tekniikka (Powder Bed Fusion)
 • SLA-tekniikka (Stereolitografia)
 • SLS-tekniikka (Selective Laser Sintering)

Se, miten 3D-malli on mallinnettu vaikuttaa taas siihen, kuinka hyvin se soveltuu tulostettavaksi kyseisellä tulostusmenetelmällä. Esimerkiksi muovista tulostettavaksi vaikkapa pursottamalla suunniteltu 3D-malli ei välttämättä sovellukaan suoraan tulostettavaksi kerrostulostuksella vaikkapa metallista (3D-mallista riippuen, poikkeus vahvistaa tietenkin säännön). Eri menetelmissä tarvittavat apurakenteet voivat jäädä esim. umpirakenteisessa kappaleissa kappaleiden sisään ja toisaalta mikäli kappaleissa on sisäisiä onteloita – ne eivät täyty millään, lopullisessa kappaleessa tämä voi aiheuttaa ongelmia käyttötarkoituksesta riippuen – tai sitten ei.

Kaiken kaikkiaan se, kuinka laadukkaita 3D-tulosteita 3D-tulostamalla saadaan aikaiseksi on kaikkien kolmen yllämainittujen tekijän summa – eikä tietenkään pidä näiden lisäksi vielä unohtaa sitä inhimillistä laatuun vaikuttavaa tekijää, jonka muodostaa laitteiston asetuksien määrittäjä eli 3D-tulostimen käyttäjä.


Tarvitsetko 3D-tulosteen tai apua 3D-suunnitteluusi, ota yhteyttä myyntiimme: info (at) edumo.fi