Nämä käyttöehdot ovat voimassa 8.4.2016 alkaen toistaiseksi.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen näiden www-sivujen käyttöön ja sisältöön (kuten jäljempänä määritetään) sekä www-sivuilla tai niiden kautta tarjottuihin tuotteisiin ja palveluihin. Käyttämällä www-sivuja hyväksyt nämä ehdot kokonaisuudessaan. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä näitä www-sivuja.

www-sivujen omistus

Nämä www-sivut omistaa ja niitä ylläpitää EduMo Oy. Tekijänoikeus näiden www-sivujen (”sivut”) sisältöön, käsittäen rajoituksetta sivuilla olevan tekstin, kuvat (ellei muuta ole mainittu) ja niiden ryhmittely, kuuluvat EduMo Oy:lle (”EduMo”). © Copyright EduMo Oy. Kaikki oikeudet sivujen sisältöön pidätetään. Joidenkin www-sivujen osioiden käyttö voi edellyttää kolmansien osapuolien www-sivuille rekisteröitymistä tai kolmansien osapuolien ohjelmien, välineiden, koodien tai muun sisällön lataamista. Kolmansien osapuolien ohjelmien käyttöön, toimintaan ja sisältöön sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen ehtoja, joita hyväksyt noudattavasi.  Sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla, tuotemerkeillä ja muilla lakisäädöksillä ja kansainvälisillä sopimuksilla. Sisältöä ei saa käyttää muutoin kuin näiden ehtojen sallimissa määrin tai EduMolta erikseen saadulla kirjallisella luvalla. Sisällön valtuuttamaton käyttö voi johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin.

www-sivujen sallittu käyttö ja sisältö

Sivuilla oleva tieto on tarkoitettu informaation välittämiseksi sekä EduMo Oy:n tuotteiden ja palveluiden myynninedistämiseen ja markkinointiin. Vaikka EduMo on pyrkinyt tiedon oikeellisuuteen ja oikea-aikaisuuteen, tietoon voi liittyä tahattomia teknisiä ja asiallisia virheitä tai kirjoitusvirheitä. EduMolla on oikeus milloin tahansa ilman eri ilmoitusta lisätä, poistaa tai muuttaa sivujen sisältöä tai evätä pääsy sivuille. EduMolla ei ole velvollisuutta ylläpitää sivuja.

Ellei www-sivujen sisältämissä erityisissä ehdoissa tai asiakirjoissa ole toisin mainittu, sinulla on oikeus katsella, näyttää, tulostaa ja ladata sisältöä sekä yksittäisiä www-sivujen sivuja ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön, tiedotuskäyttöön ja muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa (edellyttäen, että noudatat sivujen sisältämiä tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeutta koskevia ilmoituksia).

Sinulla ei ole lupaa muuttaa mitään www-sivujen sisältöä etkä voi kopioida, levittää, välittää, näyttää, suorittaa, tuottaa uudelleen, julkaista, siirtää tai myydä sisältöä, antaa sen käyttöön käyttöoikeutta etkä luoda siitä johdannaisia tuotteita. Näiden ehtojen mukaisesti sisällön käyttö muilla www-sivuilla tai muissa verkkoympäristöissä on kiellettyä. Tätä rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta EduMo ei www-sivujen käytön salliessaan myönnä mitään oikeuksia tai osallisuuksia www-sivuihin, sisältöön tai tietoihin, joihin päästään www-sivujen kautta, tai ohjelmasovellukseen. Sinulla ei ole lupaa poistaa tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä eikä muita omistajan ilmoituksia www-sivujen sisällöstä. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, jäävät EduMolle.

Tavaramerkit

EduMo® on EduMo Oy:n rekisteröity tavaramerkki Suomessa. Kaikki näillä www-sivuilla olevat ja esiintyvät tavaramerkit, palvelumerkit, kaupalliset nimet, logot, ulkoinen ilmiasu, kuvakkeet ja verkkotunnukset ovat EduMon tai vastaavien lupien haltijoiden tai kolmansien osapuolien omaisuutta. Sinulla ei ole lupaa käyttää, kopioida, tuottaa uudelleen, julkaista uudelleen, välittää, levittää tai muokata EduMon merkkejä millään tavalla ilman EduMon erillistä, etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Merkkien käyttö muilla www-sivuilla tai muissa verkkoympäristöissä, esimerkiksi www-sivujen (tai jonkin niiden osan) tallennus tai uudelleen tuotto ulkoiseen www-sivustoon, on kiellettyä ilman EduMolta saatua erillistä kirjallista lupaa. Tietyt muut www-sivuilla olevat tavaramerkit, palvelumerkit ja logot ovat kolmansien osapuolien tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä eikä niitä saa käyttää, kopioida tai tuottaa uudelleen ilman niiden omistajien lupaa.

Kolmansien osapuolien www-sivut

Sivut voivat olla linkitetty kolmansien osapuolien www-sivuihin, joita EduMo ei ylläpidä. EduMo ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Kolmannen osapuolen sivuun johtavan linkin ottaminen EduMon sivuille ei tarkoita sitä, että EduMo kannattaisi, tukisi tai suosittelisi sivuja, niiden sisältöä tai sivujen tukijoita.

Tilin/profiilin luominen 

Tuotteiden tai palveluiden hankkiminen www-sivuilta tai joidenkin www-sivujen toimintojen käyttö saattaa edellyttää profiilin tai tilin luomista. Kun rekisteröidyt tiliä varten tai luot profiilin, sinua pyydetään luomaan käyttäjätunnus ja määrittämään salasana (järjestelmä luo sen sinulle automaattisesti ensimmäisellä kerralla). Olet itse vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta ja luottamuksellisuudesta sekä niiden käytön rajoittamisesta. Hyväksyt, että olet yksin vastuussa kaikista toimista, jotka suoritetaan käyttäjätunnustasi ja salasanaasi käyttäen. Tilin luodakseen käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen. EduMo ylläpitää asiakasrekisteriä Henkilötietolaki (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukaisesti (ks.Tietosuoja-asetus).

Käyttäjän luoma sisältö 

Käyttäjien www-sivuilla (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, yhteisöjen sivut, ilmoitustaulut, keskustelupalstat tai muut foorumit) julkaisemat tai niille lähettämä sisältö, tiedot, kuvat, ehdotukset, kysymykset, kommentit, tiedonannot, mielipiteet tai muut materiaalit (yhteisesti ”käyttäjän luoma sisältö”) ovat yksinomaan käyttäjän luoman sisällön lähettävän henkilön mielipiteitä ja vastuulla. EduMo ei tunnusta eikä hallitse www-sivujen käyttäjien lähettämää käyttäjän luomaa sisältöä, eikä kyseinen sisältö välttämättä vastaa EduMon mielipiteitä tai periaatteita.

EduMo pidättää itsellään oikeuden tarkistaa, valvoa, hylätä, kieltäytyä julkaisemasta, muuttaa tai poistaa käyttäjän luomaa sisältöä (mukaan lukien www-sivuille lähetetyt viestit ja kommentit), mutta ei ole velvollinen tekemään niin.

EduMo pidättää oikeuden peruuttaa vahvistamattomat käyttäjätilit. EduMon päätös hylätä, kieltäytyä julkaisemasta, muokata tai poistaa käyttäjän luomaa sisältöä tai lopettaa käyttäjätilejä tai käyttäjätunnuksia on lopullinen. Käyttäjän luoman sisällön käyttö on omalla vastuullasi. TUNNUSTAT JA MYÖNNÄT, ETTEI EDUMO OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN KÄYTTÄJÄN LUOMA SISÄLTÖ, JOKA SISÄLTÄÄ NEUVOJA TAI OHJEITA, MUKAAN LUKIEN TUOTTEISIIN TAI PALVELUJEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT NEUVOT TAI OHJEET.

Asiaton ja kielletty käyttö

Käyttäjällä ei ole lupaa käyttää www-sivuja sellaisen materiaalin lähettämiseen tai välittämiseen, joka saattaa olla loukkaavaa, uhkaavaa, valheellista, harhaanjohtavaa, yllyttävää, kunniaa loukkaavaa, häpäisevää, yksityisyyttä loukkaavaa, hävytöntä, rivoa, epäpyhää, pornografista, häiritsevää, herjaavaa, diskriminoivaa tai laitonta, tai joka voi johtaa tai yllyttää käyttäytymiseen, joka tulkittaisiin rikolliseksi, rikkoisi osapuolien oikeuksia tai joka muutoin johtaisi vastuuvelvollisuuteen tai rikkoisi lakia tai minkään sellaisen materiaalin lähettämiseen tai välittämiseen, joka voisi jollain tapaa vahingoittaa tai halventaa EduMoa.

Aineiston lataus EduMon www-sivujen kautta

EduMo Oy on tarkastanut, että kaikki EduMo Oy:n palvelimilta ladattava aineisto on turvallista eikä sisällä haittaohjelmia tai viruksia tai muun kaltaisia vastaavia virheitä. Ladattaessa aineistoa EduMon palvelimilta www-sivujen kautta, tulee sinun varmistaa vielä itse ennen tiedoston käyttöönottoa siitä, ettei aineisto sisällä viruksia tai muita tuhoavia tai saastuttavia ominaisuuksia.

Mikäli lataat jonkin ohjelman (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen erilaiset sovellukset) www-sivuilta, EduMo tai sen kolmannen osapuolen käyttölupien myöntäjä antaa sinulle käyttöoikeuden ohjelmaan ja sen mahdollisiin tiedostoihin, ohjelman sisältämiin tai sen luomiin kuviin sekä ohjelman mukana tuleviin tietoihin. EduMo ei siirrä sinulle ohjelman omistusoikeutta missään muodossa. Voit omistaa tallennusvälineen, jolle ohjelma tallennetaan, mutta EduMo tai sen kolmansien osapuolten käyttöoikeudenhaltija omistaa ohjelman ja sen kaikki teolliset oikeudet ja tekijänoikeudet. Sinulla ei ole lupaa levittää uudelleen, myydä, hajottaa osiin, purkaa tai muutoin muokata ohjelmaa.

Aineiston toimitus EduMolle

Lähettäessäsi aineistoa EduMo Oy:lle joko sähköpostitse tai www-sivujen kautta, tulee sinun varmistaa, että lähettämäsi aineisto on turvallista eikä sisällä haittaohjelmia tai viruksia tai muun kaltaisia vastaavia virheitä tai muita tuhoavia tai saastuttavia ominaisuuksia.

Näyttämällä, julkaisemalla tai lähettämällä käyttäjän luomaa sisältöä suoraan tai välillisesti www-sivuilla tai niiden kautta myönnät EduMolle ikuisen, peruuttamattoman, korvausvastuuttoman, maailmanlaajuisen luvan ja oikeuden kyseisen materiaalin käyttöön, muokkaamiseen, uudelleentuottamiseen, suorittamiseen, julkiseen esittämiseen ja levittämiseen sekä johdannaisten tuotteiden luomiseen kyseisestä materiaalista kaupallisessa tai ei-kaupallisessa tarkoituksessa missä tahansa nykyään tai tulevaisuudessa tunnetussa tiedotusvälineessä EduMon oman harkinnan mukaan, ilman vaatimusta minkäänlaisesta tunnustuksesta tai korvauksesta.

Lähettämällä EduMolle käyttäjän itse luomaa sisältöä annat EduMolle oikeuden julkaista kyseisen käyttäjän luoman sisällön www-sivuilla ja sovit noudattavasi näitä www-sivujen käyttöön liittyviä sääntöjä. Hyväksyt, että käyttäjän luomaa sisältöä näiden www-sivujen osana voivat katsella muut henkilöt, etkä voi täten odottaa sisällön olevan yksityistä tai luottamuksellista. Hyväksyt lisäksi, että muut henkilöt voivat nähdä www-sivuilla julkaistun nimesi tai luomasi sisällön, käyttää niitä sekä tulostaa ja ladata ne. Hyväksyt, ettei EduMon tarvitse lähettää sinulle materiaaleja, jotka sisältävät lähettämääsi käyttäjän luomaa sisältöä, tarkistusta tai hyväksyntää varten, ennen kuin EduMo julkaisee sisällön www-sivuilla tai jollakin muulla tavalla, ja täten luovut oikeudestasi tarkistaa tai hyväksyä kyseisen materiaalin. EduMo pidättää oikeuden muuttaa sisältöä kokonaisuudessaan tai osittain missä tarkoituksessa tahansa. Luovut kaikista oikeuksistasi sekä ”moraalisista oikeuksistasi” lähettämääsi käyttäjän luomaan sisältöön.

Lähettämällä käyttäjän itse luomaa sisältöä esität ja takaat, että sisältö on sinun eikä sitä ole julkaissut tai levittänyt kukaan muu henkilö tai mikään muu taho missään muodossa ja ettei se ole tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, salassapitosopimuksien, kauppasalaisuuksien tai kenenkään muun henkilön tai minkään muun tahon muiden henkilökohtaisten oikeuksien vastainen. Jos sisältö sisältää kuvia ja valokuvia, joissa on itsesi lisäksi muita henkilöitä, esität ja takaat, että olet saanut kyseisiltä henkilöiltä luvan lähettää sisällön EduMon www-sivuille näissä käyttöehdoissa määritetyllä tavalla. Ymmärrät, että EduMo voi pyytää sinua tai muita sisällössä esiintyviä henkilöitä allekirjoittamaan asiakirjoja, joissa allekirjoittaja sopii noudattavansa näitä käyttöehtoja. Olet korvausvelvollinen, mikäli kolmas osapuoli esittää EduMolle vaatimuksia lähettämäsi aineiston johdosta. EduMo ei ole velvollinen tarkastamaan lähettämääsi aineistoa eikä ota siitä vastuuta. EduMolla on oikeus milloin tahansa poistaa palvelimiltaan lähettämäsi aineisto.

Palvelimet

Sivut sijaitsevat Suomessa olevalla palvelimella, jolloin sivuja (ja niillä olevaa tietoa) tarjotaan käytettäväksi Suomesta käsin ja soveltaen Suomen lakia, ei kuitenkaan sen lainvalintasäännöksiä. Tästä huolimatta EduMolla on oikeus ryhtyä mihin tahansa oikeudellisiin toimiin, mukaan lukien tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien loukkauksiin liittyvät toimet, jotka ovat käytettävissä niiden maiden lainsäädännön perusteella, joissa sivuja voidaan käyttää ja katsoa.

Evästeiden käyttö

Sivut voivat käyttää hyväkseen evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen laajemman toiminnallisuuden luomiseksi sivuille.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata EduMo Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi EduMo ja EduMon yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeet eivät kerää henkilötietoja. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Kelpoisuus

Näiden www-sivujen käyttö ja sivuille rekisteröityminen mitätöityy siellä, missä se on kiellettyä. Joissakin maissa www-sivujen käyttö voi olla kiellettyä. Nämä www-sivut ovat ainoastaan niiden henkilöiden käytettävissä, jotka voivat tehdä lainmukaisia sopimuksia soveltuvien lakisäädösten alaisina. Näitä www-sivuja ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.

Näitä www-sivuja käyttävien lasten on saatava lupa vanhemmiltaan tai holhoojaltaan, joiden on tällöin valvottava sivujen käyttöä. Käyttämällä www-sivuja vakuutat, että (a) kaikki antamasi tiedot ovat totuudenmukaisia ja tarkkoja, (b) päivität ja säilytät tietojen paikkansapitävyyden ja (c) käytät www-sivuja paikallisten sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Jos laitteesi ei tue asianmukaista tekniikkaa, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tietyt salaustekniikat, et välttämättä voi käyttää joitakin palveluja tai tietoja, jotka ovat www-sivuilla tai joihin päästään niiden kautta, mukaan lukien verkkokauppa.

Tuotteiden, palveluiden ja sisällön saatavuus

Kaikkia www-sivuilla olevia tai niiden kautta saatavia sisältöjä, tuotteita ja palveluita, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tuotteiden ja palveluiden hinnat, voidaan muuttaa milloin tahansa ilman erillistä varoitusta. Sisällöt, tuotteet tai palvelut voidaan tämän lisäksi keskeyttää milloin tahansa EduMon oman harkinnan mukaan. Sisällön, tuotteiden tai palveluiden oleminen www-sivuilla tiettyyn aikaan ei edellytä tai takaa, että kyseiset tuotteet tai palvelut ovat saatavana myöhemmin. EduMo ei ota vastuuta, jos jonkin www-sivujen (mukaan lukien verkkokauppa) osioon kuuluvan sisällön käyttö tai käyttämättömyys aiheuttaa laitteistojen tai tietojen huolto- tai korjaustarpeen. Käyttäjä on itse vastuussa kaikista niihin liittyvistä kuluista.

Vastuuvapauslauseke

EDUMO OMISTAA SIVUILLA OLEVAN SISÄLLÖN. SIVUT ON JULKAISTU ”SELLAISENA KUIN NE OVAT”. EDUMO EI ANNA SIVUILLA OLEVAN SISÄLLÖN SUHTEEN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA TAI VAKUUTUSTA, EIKÄ TAKAA, ETTEI SIVUILLA OLEVA SISÄLTÖ LOUKKAA KOLMANSIEN OIKEUKSIA TAI ETTÄ SISÄLTÖ SOVELTUISI KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. EDUMO EI TAKAA SIVUILLA OLEVIEN OHJELMIEN, KUTEN ERILAISTEN SOVELLUSTEN, LASKUREIDEN, TAI TIETOJEN RIITTÄVYYTTÄ, VIRHEETTÖMYYTTÄ TAI LUOTETTAVUUTTA. EDUMO EI ANNA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, ETTÄ SIVUT (MUKAAN LUKIEN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUT, JOIHIN NÄILTÄ SIVUILTA ON LINKKI) TAI NIITÄ TARJOAVA PALVELIN EI SISÄLTÄISI HAITALLISIA KOMPONENTTEJA KUTEN VIRUKSIA, MUITA VASTAAVIA HAITTAOHJELMIA TAI MUUN KALTAISIA VIRHEITÄ. EDUMO PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN LAKKAUTTAA TAI POISTAA WWW-SIVUT TAI JONKIN NIIDEN OSION MILLOIN TAHANSA ILMAN VAROITUSTA, EIKÄ TÄMÄ JOHDA VASTUUVELVOLLISUUTEEN.

Vastuurajoitus 

WWW-SIVUJEN KÄYTTÖ ON OMALLA VASTUULLASI. EDUMO TAI SEN EDUSTAJAT, JOHTAJAT TAI MUUT WWW-SIVUJEN LUOMISEEN, TUOTTAMISEEN TAI TOIMITTAMISEEN OSALLISTUVAT TAHOT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ VAHINGOISTA, MENETETYSTÄ LIIKEVOITOSTA, ERITYISISTÄ RIKOSOIKEUDELLISESTI SEURAAMUKSELLISISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT JOLLAKIN TAPAA NÄIDEN WWW-SIVUJEN TAI NIIDEN SISÄLLÖN TAI TOIMINTOJEN KÄYTTÖÖN TAI KYVYTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ NIITÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT VIRUKSISTA TAI WWW-SIVUJEN SISÄLLÖN VIRHEELLISYYDESTÄ TAI EPÄTÄYDELLISYYDESTÄ TAI TUOTTEIDEN OMINAISUUKSISTA (POHJAUTUIVATPA NE SITTEN SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSIIN TAI EDESVASTUIHIN), VAIKKA EDUMOLLE OLISIKIN ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUKSESTA. HUOMAA, ETTÄ JOTKIN OIKEUSJÄRJESTELMÄT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI TIETTYJEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA, JOTEN JOTKIN YLLÄ MAINITUISTA RAJOITTEISTA EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SOVELLU SINUN KOHDALLASI. AINOA MAHDOLLINEN WWW-SIVUIHIN TAI NIIDEN SISÄLTÖÖN TYYTYMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVA EDUMON VASTAINEN TOIMENPIDE ON WWW-SIVUJEN KÄYTÖN LOPETTAMINEN.

Päivitetty Kangasalla 8.4.2016