Suunnittelukilpailu: Suunnittele Pääsiäismuotti 2018

Päivitys 29.3.2018: Suunnittelukilpailu on päättynyt. Valitettavasti tällä kertaa kilpailuun ei tullut osallistujia kilpailuajan puitteissa joten palkinnot jäivät tällä kertaa jakamatta.

Onko se muna, pupu, tipu vai kenties joku muu hahmo?

Ideoi ja suunnittele, millaisen askartelu- ja leivontamuotin juuri sinä haluaisit Pääsiäistä varten! Voit voittaa muotin itsellesi!!

Julistamme täten kaikille avoimen suunnittelukilpailun alkaneeksi!

Kilpailun säännöt

 • Kilpailun järjestää: EduMo Oy
 • Kilpailuaika: 10.3.2018-18.3.2018
 • Tulosten julkistus: parhaan pääsiäismuotin valitsee EduMo Oy:n hallitus äänestämällä
 • Suunnittelukilpailu on kaikille avoin!

Kilpailutöiden arviointi

 • Eduksi katsotaan kekseliäisyys, ajankohtaisuus ja viittaavuus pääsiäiseen tai kevääseen.
 • EduMo Oy:n hallitus valitsee voittajan äänestämällä.

Tulosten julkistaminen ja palkinto

 • Tulokset julkistetaan viikolla 12, viimeistään 24.3.2018 mennessä
 • Voittajalle/Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse ja asiasta tiedotetaan EduMo Oy:n internetsivuilla, blogissa sekä EduMo-Store –verkkokaupassa.
 • Parhaaksi valitut suunnitelmat (5 kpl) toteutetaan muoteiksi 3D-tulostamalla Form Futuran HDGlass-filamentista.
 • Parhaaksi valitut muotit tulevat myyntiin EduMo-Store-verkkokauppaan.
 • Voittavan suunnitelman tekijä/tekijät palkitaan suunnitelman pohjalta toteutettavalla askartelu- ja leivontamuotilla (1kpl/voittaja).
 • Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.
 • Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse.
 • Voittajalla/voittajilla on sähköpostin lähettämisestä 7 päivää aikaa vastata sähköpostiin. Tämän 7 päivän jälkeen EduMo Oy:lla ei ole enää velvollisuutta toimittaa tuotetta alkuperäiselle voittajalle, vaan saa valita tarvittaessa uuden voittajan.

Vaatimukset

 • Suunniteltavan muotin on oltava silhuettimuotti.
 • Muotin koko pitää minimissään mahtua 10cm x 10cm kokoiselle alueelle.
 • Muotin koko saa maksimissaan olla 15cm x 15cm kokoinen.
 • Suunnitelma tulee toimittaa sähköisessä muodossa (PDF, JPEG tms.) osoitteeseen: info (at) edumo.fi

Osallistumisoikeus ja ohjeistus

 • Kilpailuun voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun ja toteuttamiseen.
 • Jokainen suunnittelija voi osallistua enintään kahdella (2) muottisuunnitelmalla. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi suunnittelijan nimi sekä muotin nimi (esim. etunimi.sukunimi.pupumuotti.pdf).
 • Osallistuja vastaa siitä, että hänen lähettämänsä materiaali ei ole loukkaavaa ja se noudattaa sisällöltään hyvää tapaa ja lakia.
 • Osallistuja vakuuttaa, että hänellä on oikeudet suunnitelman käyttämiseen kilpailutyönä näiden sääntöjen mukaisesti ja oikeus luovuttaa näiden sääntöjen edellyttämät oikeudet EduMo Oy:lle

Kilpailuehdotuksien toimitus

 • Kaikki 18.3.2018 mennessä toimitetut kilpailuehdotukset osallistuvat kilpailuun. Kilpailuehdotukset toimitetaan osoitteeseen: info (at) edumo.fi
 • Kilpailuehdotuksiin liitetään tekijän/tekijöiden nimimerkit ja yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).
 • Kilpailuehdotuksia ei palauteta.
 • Vain sähköpostilla määräaikaan mennessä lähetetyt kilpailuehdotukset osallistuvat kilpailuun.
 • Osallistujan ollessa alaikäinen: Kysy huoltajaltasi lupa osallistua kilpailuun ja liitä huoltajan nimi yhteystietoihisi.

Kilpailuehdotusten tekijänoikeus ja käyttöoikeus

 • EduMo Oy saa täyden omistusoikeuden kilpailun voittaneisiin kilpailuehdotuksiin ja niihin liittyviin nykyisiin ja tuleviin luovutettavissa oleviin teoksen tekijänoikeuksiin, lähioikeuksiin ja muihin immateriaalioikeuksiin ilman erillistä korvausta.
 • Osallistujat hyväksyvät sen, että EduMo Oy:lla on oikeus käyttää kaikkia kilpailuun jätettyjä kilpailuehdotuksia (kilpailuehdotuksilla tarkoitetaan kilpailuun luovutettuja töitä, ideoita ja ehdotuksia) kaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi viestinnässään ja markkinoinnissaan sekä kilpailun aikana että kilpailun päätyttyä haluamallaan tavalla sekä kampanjaan liittyvissä oheistuotteissa, omassa myynninedistämisessään, omilla verkkosivuillaan ja painetussa materiaalissa ilman aikarajoituksia, käyttöaluerajoituksia ja ilman erillistä korvausta.
 • Aineiston tekijä myöntää tekijänoikeutensa perusteella EduMo Oy:lle ilmaisen ja pysyvän oikeuden käyttää, julkaista, kopioida ja edelleen luovuttaa yllä mainittuja kilpailuehdotuksia ja aineistoja.
 • EduMo Oy:lla on mm. oikeus muuttaa kilpailuehdotuksia EduMo Oy:n tarpeelliseksi katsomassa laajuudessa ilman erillistä korvausta.
 • EduMo Oy varaa oikeuden olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta.

Kilpailun järjestäjän ja osallistujan vastuu

 • Kilpailun voittaja maksaa mahdollisen voittoveron.
 • Kilpailuun osallistujat vapauttavat EduMo Oy:n sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Kilpailun järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.
 • EduMo Oy ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.
 • Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä EduMo Oy:lle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.
 • EduMo Oy ei vastaa, jos joku hyödyntää oikeudetta kilpailun tai sen tulosten esittelyn kautta julkiseksi tullutta ideaa.
 • Osallistuja vakuuttaa, ettei hänen suunnitelmansa loukkaa muiden oikeuksia, eikä ole jäljennös aikaisemmin julkiseksi tulleista töistä.
 • Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeudet suunnitelmassaan esiintyvien elementtien käyttämiseen kilpailuehdotuksessa näiden sääntöjen mukaisesti, sekä edelleen oikeus luovuttaa näiden sääntöjen edellyttämät oikeudet EduMo Oy:lle.

Muut ehdot 

 • Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja EduMo Oy:n niiden nojalla tekemiä päätöksiä.
 • Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien EduMo Oy:sta riippumattomien palvelujen, kuten Shopifyn, Pinterestin, Facebookin tai Instagramin käyttöehtoja.
 • Jos osallistujaa on syytä epäillä sääntöjen vastaisesta toiminnasta, EduMo Oy:lla on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja kilpailusta.
 • EduMo Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan EduMo Oy:n nettisivuilla.
 • Kilpailua koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteessa: info (at) edumo.fi.