Lähiruokahanke: ”Miten tuotekehitystä voidaan viedä eteenpäin?”

Taustaa

Se, miten päädyimme mukaan lähiruokahankkeeseen ja Lähiruokatreffeille juontaa juurensa aikaisemmin keväällä Kangasalla Mobiliassa pidettyyn Sirkkatyöpajaan. Ruokahyönteisala on Suomessa uusi elintarvikeala ja erityisesti sillä puolella meitä kiinnostaa alaan liittyvä liiketoiminta ja tuotekehityshankkeet. Olimme siis osallistujina Sirkkatyöpajassa, jossa tapasimme myös Kangasalan kaupungin lähiruokakoordinaattori Katja Alakerttulan ja saimme kutsun puhujaksi Lähiruokatreffeille. Iso kiitos tästä Katjalle!

Yrityksestämme osallistui kaksi asiantuntijaa Kangasalan Lähiruokahankkeen Lähiruokatreffeille ti 12.6.2018 Aholaidan tilalla, johon meidät oli kutsuttu Kangasalan kaupungin hankekoordinaattorin toimesta pitämään puheenvuoro aiheesta: ”Miten tuotekehitystä voidaan viedä eteenpäin?”

Tämä artikkeli on kooste ja hieman yksityiskohtaisempi selostus siitä, kuinka yrityksemme voi auttaa lähialueen toimijoita tuotesuunnitteluun ja erityisesti tuotekehityshankkeisiin liittyen.

Ensin on ongelma

Tuotekehitys lähtee aivan aina liikkeelle siitä, että on ongelma johon etsitään ratkaisua. Ratkaisu ongelmaan voi olla karkeasti jaotellen joku seuraavista tai näiden yhdistelmä:

 • tuote
 • kone ja/tai laite
 • palvelu
 • prosessi
 • resepti
 • konsepti

Lähtötilanteessa ongelmaan saattaa olla muodostunut jo idea tai hahmotelma mahdollisesta ratkaisusta, mutta ei olla vielä välttämättä varmoja mm. seuraavista asioista:

 • toimiiko ajateltu ratkaisu juuri tähän ongelmaan?
 • onko se oikea ratkaisu ongelmaan?
 • onko se paras ratkaisu ongelmaan?
 • onko se toteuttamiskelpoinen ratkaisu ongelmaan?
 • onko ongelma oikeasti ongelma?

Tuotekehitysmenetelmien ja -työkalujen avulla voimme selvittää nämä asiat ja päästä tilanteeseen, jonka lopputuloksena on toimiva, kustannustehokas ja toteutettavissa oleva ratkaisu alkuperäiseen ongelmaan.

Tavoitteiden asettaminen

Tuotekehitystä tehtäessä on tärkeää, että on määriteltynä mitattavissa ja/tai todennettavissa oleva tavoite, johon tuotekehityshankkeella pyritään. Tätä tavoitetta vasten tulee tuotekehityksen edetessä peilata jo saatuja tuloksia, jotta tiedämme kulkevamme oikeaan suuntaan.

Hyvä tavoite antaa meille päämäärän jota kohti kulkea, mutta ei aseta rajoituksia tai kerro suoraan niitä toimenpiteitä, joita tuotekehityshankkeessa tehdään, jotta pääsemme etenemään kohteesta A (= ongelma) kohteeseen B (= ratkaisu). Tavoitteen tarkoituksena on antaa tuotekehityshankkeelle viitekehys, jonka puitteissa toimitaan.

Käytämme tässä esimerkkinä Lähiruokatreffeillä Harri Ahon, Ratinan K-Supermarketista omassa puheenvuorossaan ehdottamaa ideaa kangasalalaisten lähiruokatoimijoiden yhteisestä tuotesarjasta.

Esimerkki. Yhteinen tuotesarja

Lähiruokatoimijoiden ongelma voisi olla: Miten saada omat tuotteensa paremmin esille ja myydyiksi lähialueen ravitsemus-, kauppa- ja matkailualanyrityksissä?

Ratkaisu (idea): Lähiruokatoimijoiden yhteinen tuotesarja.

Tällöin tavoitteeksi voitaisiin muotoilla vaikkapa seuraava tavoite, jota lähdettäisiin tuotekehitysmenetelmien avulla toteuttamaan:

”Tuotekehityshankkeen tavoitteena on suunnitella Kangasalla toimiville paikallisille lähiruokatoimijoille yhtenäinen brändi tuotesarjan avulla. Tällä brändillä vahvistetaan kangasalalaisen lähiruoan identiteettiä ja parannetaan paikallisten tuotteiden näkyvyyttä, haluttavuutta sekä saatavuutta alueen ravitsemus-, kauppa- ja matkailualanyrityksissä.

Tuotesarja muotoillaan ja konseptoidaan seuraaville tuotteille: a, b, c, d, e, f, g, h, i ja j (3-10 tuotetta). Lisäksi rakennetaan tuotesarjalle oma tarina Kangasalan kulttuurihistoriaa, perinteitä ja luontoarvoja hyödyntäen.”

”Aika on rahaa”

Budjetti

Budjetin ja aikataulun laatiminen ovat tuotekehityshankkeessa kenties tärkeimmät määriteltävät asiat. On tosiasia, että tuotekehittäminen Suomessa on kallista johtuen osaltaan Suomessa teetettävän työn työvoimakustannuksista. Ja ilman toimivaa aikataulua taas asiat jäävät roikkumaan ja toteuttamatta.

Meissä suomalaisissa on sellainen valuvika, että olemme ns. tee-se-itse-kansaa ja hyvin usein (anteeksi yleistys) kuvittelemme säästävämme tekemällä mahdollisimman paljon itse. Emme laske omalle ajallemme ja työllemme arvoa emmekä välttämättä hintaa. Tästä syystä johtuen kuvittelemme itse tehdyn työn tulevan jotenkin halvemmaksi kuin että hankimme työn palveluna ostamalla alan asiantuntijalta.

Joskus (tilanteesta riippuen) tämä voi olla aivan toimiva ja hyvä tapa toteuttaa asioita sekä tuoda säästöjä kustannuksista. Monesti näin ei ole vaan itsetekeminen voi tulla itseasiassa kalliimmaksi, sillä alan asiantuntija suoriutuisi tehtävästä todennäköisemmin vähemmässä ajassa ja tehokkaammin kuin me itse.

Paras lopputulos yleensä saavutetaan tiiviillä yhteistyöllä, jolloin tuotekehityshankkeessa on näkökulmia mahdollisimman erilaisilta toimijoilta, jolloin myös ratkaisu on todennäköisimmin monipuolinen eikä perustu pelkkiin olettamuksiin.

Lähiruokatoimijat pystyvät tuotekehityshankkeisiinsa hyödyntämään ja saamaan, tietyin edellytyksin, rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Mahdolliset saatavissa olevat rahoitusvaihtoehdot kannattaa tuotekehityshankkeissa aina pyrkiä hyödyntämään.

Esimerkissä tuotesarjakokeiluun voitaisiin kenties hyödyntää 2000 € – 10 000 € perustamistukea kokeiluun tuotekehityshankkeessa, jossa tuki kohdennettaisiin seuraaviin; markkinointisuunnitelman laatimiseen, koemarkkinointiin ja tuotannon pilotointiin.

Aikataulu ja toimenpidesuunnitelma

Tuotekehityshankkeissa aikataulut laaditaan alkuun suuripiirteisemmin ja työn edetessä niitä tarkennetaan. Tämä on toimiva tapa varmistaa tuotekehityshankkeen eteneminen silloin kun aikataulun rinnalle on laadittu toimenpidesuunnitelma, johon aikataulu kytkeytyy.

Esimerkissä aikataulu tulisi laatia heinä-joulukuu 2018 aikajänteelle, mikäli projekti halutaan tehdä lähiruokahankkeen puitteissa. Kyseinen hanke saa rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja se päättyy 31.12.2018.

Nämä edellä kuvatut vaiheet ovat osa esisuunnittelua, jonka on tarkoitus valmistaa meidät varsinaiseen suunnitteluun sekä sen toteutusosioon jotka sisältävät omat vaiheensa tuotekehityshankkeen luonteesta riippuen. Kuten sanontakin kuuluu: ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Vaikka suunnittelu on tärkeää, mikään suunnitelma ei vie meitä päämäärään, mikäli emme saa sitä toteutetuksi.

Tuotekehityshankkeissa suunnittelu ja toteutusvaiheet voivat toistua useita kertoja (pivotointi) erityisesti silloin, kun kehitämme asioita nopeasti kokeillen. Toisaalta tuotekehityshanke voi myös mennä suoraan maaliinsa yhdellä suunnittelu ja toteutusvaiheella. Se riippuu myös paljolti siitä, mitä olemme tuotekehittämässä.

Miksi me?

Yrityksemme tarjoaa 3D-palveluita tuotekehittämiseen ja tuotesuunnitteluun. Olemme käyttäneet 3D-ohjelmistoja 80-luvulta lähtien ja toimineet nykyisellä nimellämme eri alojen tuotekehityksen parissa 2005 vuodesta lähtien. Yrityksessämme työskentelee vain perustajayrittäjiä, omistajia ja osaomistajia, joka tekee toiminnasta ja päätöksenteosta varsin suoraviivaista. Haluamme auttaa asiakkaitamme aidosti innovatiivisissa tuotekehitysprojekteissa ja -haasteissa. Tehden sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka ovat ennennäkemättömiä ja ratkaisevat yrityksien ja ennen kaikkea niissä työskentelevien ihmisten ongelmia.

Jokainen yrittäjä on erikoistunut eri alaan ja tekemiseen, jolloin tiimimme osaaminen muodostaa erinomaisen yhdistelmän asiakkaitamme ajatellen:

 • maatalouskonekorjaaja, kontruktioteknikko, 3D-mallintaja
 • ICT-asentaja, 3D-mallintaja
 • taiteilija, 3D-mallintaja
 • tekstiili-insinööri, tuotekehittäjän eat, 3D-mallintaja
 • ohjelmoija, 3D-mallintaja
 • taloushallinnon osaaja, laskuttaja

Näin pystymme auttamaan asiakkaitamme monipuolisesti ja tuottamaan ainutlaatuista lisäarvoa asiakkaidemme projekteihin mm. seuraavilla osa-alueilla:

 • muovituotesuunnittelu (kulutus- ja käyttötavarat)
 • ohutlevysuunnittelu
 • hydrauliikkasuunnittelu
 • mekaniikkasuunnittelu
 • ajoneuvosuunnittelu
 • suurlujuusteräsrakennesuunnittelu
 • tekstiilisuunnittelu (tekstiilituotteet ja tekniset tekstiilit)
 • liiketoiminnansuunnittelu
 • tuotannonsuunnittelu
 • markkinointimateriaalit ja tuotekuvat

Perheyrityksenä ja yrittäjinä olemme työorientoituneita ja ahkeria osaajia, jolloin saamme projektit tehokkaasti toteutettua. Hinnastomme on nähtävissä kotisivuillamme ja meiltä voi aina pyytää myös tarjousta toimeksiannosta.

Ota yhteyttä!

Toivomme, että kangasalalaiset toimijat löytävät meidät ja hyödyntävät mahdollisuutta käyttää paikallista yrityskumppania apuna projekteissaan. Ota rohkeasti yhteyttä meihin: info (at) edumo.fi, mikäli tuotekehittäminen on Sinulle ajankohtaista omassa liiketoiminnassasi.